landing page html templates

XII мeđunarodna stručno - naučna konferencija

„Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju“


Konferencija će se održati 25. i 26. maja 2018. godine, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kikindi (Ul. Nemanjina br. 23). 

Mobirise

Akreditacija

Konferencija je akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama i donosi učesnicima četiri boda.  

Mobirise

Publikacije

Organizatori Konferencije će objaviti Zbornik sažetaka svih prihvaćenih izlaganja.
Takođe, u pripremi je i Tematski zbornik radova međunarodnog značaja na srodnu temu koji će biti predstavljen na Konferenciji. 

Mobirise

Kako prijaviti učešće?

Učešće bez izlaganja prijavljuje se uplatom kotizacije na naznačeni račun, a učešće sa izlaganjem prijavljuje se slanjem rada na naznačenu mejl adresu (uplata kotizacije vrši se nakon dobijanja potvrde o prihvaćenosti izlaganja).

PROGRAM KONFERENCIJE

Preuzmite Program konferencije!

Preuzimanja

Organizatori konferencije

Kontakt

Nemanjina 23, Kikinda, Srbija

Sve informacije i prijave na

Tel: 062.244.060
Email: konferencija.defektologa@gmail.com

© Copyright 2018 Društvo defektologa Vojvodine - All Rights Reserved