free web templates

XII мeđunarodna stručno - naučna konferencija

„Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju“

Uputstvo za prijavu izlaganja

Svoja izlaganja možete prijaviti dostavljanjem apstrakta najkasnije do 1. maja 2018. godine na mejl adresu: konferencija.defektologa@gmail.com  

Apstrakt mora imati sledeće odlike:  

    Format dokumenta: Microsoft Word (.doc ili .docx)

    Jezik: srpski/bosanski/hrvatski ili engleski

    Pismo: latinično

    Obim: od 200 do 450 reči

    Font: Times New Roman

    Poravnanje; Naslov, autori i ustanove – centralno

   Tekst apstrakta – podjednako raspoređeno ( justified)

    Prored: 1.15

    Veličina slova:

    naslov – 14 pt, bold, KAPITALNA SLOVA

    Ime i prezime autora i koautora – 12 pt, regular,

     Naziv ustanova u kojima autori rade – 10 pt, regular

    Tekst apsktakta – 12 pt, regular

    ključne reči (od 3 do 5) – 12 pt, italic

Dužina usmenih izlaganja prijavljenih učesnika na Konferenciji je ograničena na 10 minuta.

Poster prezentacije treba da su maksimalne veličine 80x100cm, uspravne pozicije, sa jasno vidljivim tekstom sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori donose na Konferenciju. 

Opšte napomene: Tekstovi apstrakata radova neće biti podvrgnuti jezičkom lektorisanju. Autori snose ličnu odgovornost za sadržaj prijavljenih izlaganja i dostavljenih apstrakata radova.  


Preuzimanja

Poziv za Konferenciju

Poziv za Tematski zbornik radova

Prijavnica za učešće na Konferenciji

Kontakt

Nemanjina 23, Kikinda, Srbija

Sve informacije i prijave na

Tel: 062.244.060
Email: konferencija.defektologa@gmail.com

© Copyright 2018 Društvo defektologa Vojvodine - All Rights Reserved