Mobirise alternative

XII мeđunarodna stručno - naučna konferencija

„Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju“

Kotizacija

Iznos kotizacije po osobi za učešće na Konferenciji je 2.500 dinara za sve kategorije učesnika iz zemlje, a 25 € za sve učesnike koji dolaze van Srbije.

Napomena: Iznosi kotizacija uplaćenih nakon 15. maja 2018. godine uvećavaju se za 20%. 

Za učesnike iz Srbije uplata kotizacija se vrši na račun:  

 Primalac: Društvo defektologa Vojvodine
 Svrha: Kotizacija za Konferenciju
 Račun: 340 – 1509 – 59
 Poziv na broj: (upišite datum uplate, npr. 12052018).

Za uplate iz inostranstva zatražite informacije od nas mejlom.  

Preuzimanja

Poziv za Konferenciju

Poziv za Tematski zbornik radova

Prijavnica za učešće na Konferenciji

Kontakt

Nemanjina 23, Kikinda, Srbija

Sve informacije i prijave na

Tel: 062.244.060
Email: konferencija.defektologa@gmail.com

© Copyright 2018 Društvo defektologa Vojvodine - All Rights Reserved