one page web templates

XII мeđunarodna stručno - naučna konferencija

„Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju“

Smeštaj u Kikindi

Preuzimanja

Poziv za Konferenciju

Poziv za Tematski zbornik radova

Prijavnica za učešće na Konferenciji

Kontakt

Nemanjina 23, Kikinda, Srbija

Sve informacije i prijave na

Tel: 062.244.060
Email: konferencija.defektologa@gmail.com

© Copyright 2018 Društvo defektologa Vojvodine - All Rights Reserved